O firmie

Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu rachunkowości i obsługi kadrowo-płacowej wszelkich podmiotów gospodarczych zarówno polskich jak i zagranicznych. Podmiotom zagranicznym zapewniamy komunikację w języku angielskim.

Nasze biuro rachunkowe kieruje usługi do firm każdej wielkości, formy prawnej oraz branży, jak i do osób prywatnych, przy czym nie musi być to stała współpraca, ale również jednorazowa pomoc przy założeniu, rozszerzeniu, reorganizacji czy przekształceniu firmy. Nasze motto to rzetelność i profesjonalizm.

Zakres usług

Duże doświadczenie umożliwia nam realizację na wysokim poziomie zagadnień z zakresu:

 • księgowość
 • kadry i płace
 • roczne rozliczenia podatkowe osób fizycznych i firm
 • pomoc przy zakładaniu firmy
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS-em

Obsługujemy wszystkie sprawy związane z rachunkowością, kadrami, płacami i podatkami. A & A Rainbow Tax Office oferuje bieżącą obsługę księgową firm. Dbamy również o obniżenie kosztów dla przedsiębiorcy. Chętnie pomożemy w dobraniu optymalnych rozwiązań wewnętrznych dla firm, aby wpłynąć na poprawę ich sytuacji.

Rejestracja spółek, zakładanie firmy

Udzielamy także wsparcia osobom decydującym się na zakładanie firmy — początkującym przedsiębiorcom pomagamy w dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności. Z naszą pomocą rejestracja działalności gospodarczej przebiega szybko i bez kłopotów. Posiadamy niezbędną wiedzę i na bieżąco monitorujemy zmiany w przepisach, aby rejestracja firmy przebiegła jak najszybciej. Prowadzimy nie tylko takie działania jak rejestracja spółek, ale również przekształcenia firm już istniejących. Jako dobre biuro rachunkowe staramy się, aby wspierać przedsiębiorców nie tylko przy rejestracji firmy , ale także przy prowadzeniu badań sprawozdań finansowych oraz przy obsłudze ewentualnych kontroli.

Kompleksowa obsługa księgowa

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów podatku zryczałtowanego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji obrotu magazynowego,
 • prowadzenie do celów podatku VAT,
 • prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku VAT,
 • sporządzanie wszelkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdań oraz dostarczenie ich do odpowiednich urzędów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • uczestnictwo w badaniu sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań statycznych wymaganych przez GUS,
 • reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statycznym i innymi urzędami w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 • przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie skarbowym, Urzędzie Statyczym,
 • udzielanie wszelkich porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych,
 • udzielanie pomocy osobom i firmom rozpoczynającym działalność gospodarczą

Kompleksowa obsługa kadrowo płacowa

 • przygotowywanie dokumentacji personalnej,
 • akt osobowych pracowników,
 • umów o pracę,
 • kart urlopowych pracowników,
 • przygotowywanie listy płac,
 • rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło,
 • przygotowywanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i deklaracji PFRON

Zakładanie firm i przekształcenia

Oferujemy pomoc w założeniu rejestracji podmiotów gospodarczych w tym:

 • jednoosobowe działalności gospodarcze
 • spółki z o.o.
 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki partnerskie

W pełni obsługujemy ewentualne kontrole Państwa firmy, a jeśli trzeba to reprezentujemy ją w postępowaniu podatkowym, bądź przed NSA. Zapewniamy badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów i aktywnie w takim badaniu uczestniczymy.